Основи мовознавчих досліджень [Текст]: модульний курс : навч. посібник / О.В.Кульбабська, Н.О.Шатілова. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 344 с.

PDF Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.