Українська мова. Тестові завдання. 5–11 класи : [посібник] / [авт.-укл. : Н.В.Гуйванюк, В. О. Бузинська, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н.О.Руснак, Л. М. Томусяк]; за ред. Н.В.Гуйванюк. – 2-ге вид., переробл. – К. : ВЦ „Академія”, 2012. – 504 с. – Автор розділів : „Лексикологія. Фразеологія”, „Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика”, „Лінгвістика тексту”.

Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.