Починаються з букви "У"

а б в г ґ д е є ж з и і ї й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

Знайдено серед елементів

„У серці з болем протиріч люблю, надіюсь і чекаю...” (Антитетичне моделювання світу в поетичних текстах Анни Дущак) [Текст] / О. В. Кульбабська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / ОНУ імені І. І. Мечникова; ред. кол. вип. : Н. В. Кондратенко та ін. – Одеса : ОНУ, 2016. – Вип. 2 (14), т. 21. – С. 79–87. – (Серія : Філологія).

PDF Антитеза

„Уживати без нарушення духа мови” (Погляди М. Равлюка на додаткову предикацію в реченнях із партиципними формами) [Текст] / О.В.Кульбабська / / Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / укл. : Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 15 – С. 277–282.

Граматика, Статті, Постаті в мовознавстві, Предикація, Просте речення

Українська мова. Тести. 5–12 класи : [посібник] / за ред. Н.Гуйванюк / автор. кол. : Н.Гуйванюк, В.Бузинська, О.Кардащук, О. Кульбабська, Н. Руснак, Л. Томусяк. – К. : ВЦ „Академія”, 2006. – 374 с. – Автор розділів : „Лексикологія. Фразеологія”, „Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика”, „Лінгвістика тексту”.

Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

Українська мова. Тестові завдання. 5–11 класи : [посібник] / [авт.-укл. : Н.В.Гуйванюк, В. О. Бузинська, О.В.Кардащук, О.В.Кульбабська, Н.О.Руснак, Л. М. Томусяк]; за ред. Н.В.Гуйванюк. – 2-ге вид., переробл. – К. : ВЦ „Академія”, 2012. – 504 с. – Автор розділів : „Лексикологія. Фразеологія”, „Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика”, „Лінгвістика тексту”.

Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

Українська мова. Тестові завдання : 5–11 класи [Текст] : посібник / Н.Гуйванюк, Л. Бережан, В.Бузинська, О.Кардащук, О. Кульбабська, Н. Руснак, Л. Томусяк. – К. : Академія. – 1999. – 528 с. – Співавтор розділів : „Лексика. Фразеологія”, „Будова слова та словотвір”, „Морфологія”.

Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

Українська мова: Схеми, таблиці, тести : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.Гуйванюк, О.Кардащук, О. Кульбабська. – Львів : Світ, 2005. – 304 с.

Навчальні посiбники, Інше, Сучасна українська мова

Український синтаксис в аспекті продуктивної граматики [Текст] / Олена Кульбабська // Вісник Прикарпатського національного університету / ред. рада : В. Ґрещук (голова ради) та ін. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2015–2016. – Вип. 44–45. – С. 105–109. – (Філологія : мовознавство).

Граматика, Статті, Сучасна українська мова

Учення О. Потебні про інфінітив як „другорядний присудок у ділянці додатка” в аспекті категорійного синтаксису [Текст] / О.В.Кульбабська / / Вісник Харківського національного університету : зб. наук. праць / ред. кол. : Безхутрий Ю. М. (відп. ред.) та ін. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – № 910. – Ч. 1. – С. 27–31. – (Мовознавство. Літературознавство).

Граматика, Валентність, Статті, Інфінітив, Предикат, Постаті в мовознавстві, Предикація

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.