Графік і темарій дистанційного навчання з курсу
«Методика викладання української мови в ЗВО»
(для магістрантів спец. 035 «Філологія»)

14 вересня 2020

Проводити лекції та практичні заняття віддалено, не бачити студентів, не мати можливостей пояснити особисто й допомогти в момент появи проблеми — ми, викладачі-філологи, не могли й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія та воєнна агресія Росії проти України внесла несподівані корективи та змусила всіх терміново опановувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи, методики. Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати майбутніх бакалаврів і магістрантів, давати раду технічним проблемам виявилось зовсім не просто! Дати відповідь на багато актуальних науково-методичних проблем, зрозуміти творчу лабораторію викладача-мовознавця, з’ясувати сутність традиційних і новітніх форм викладання української мови – ось мета нової навчальної дисципліни «Методика викладання української мови В ЗВО».
Доведемо, що дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що відбувається здебільшого за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного (але об’єднаних спільною працею!) учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. ЗАСУКАЙМО РУКАВИ!

«Методика викладання української мови в ЗВО»

Дорожня карта опрацювання теоретико-прикладного  матеріалу
з навчальної дисципліни

для студентів 502 гр. спеціальності
«Філологія (українська мова та література)»


№ п/пТема ЛекціїДата/Час проведенняРежим Доступу
Лекція № 1
Мова як духовна категорія в педагогічній освіті

03.10.2022 14:30 – 16:00

Докладніше
Лекція № 2
Методика навчання української мови в ЗВО як наука й дисципліна

.10.2022 14:30 – 16:00

Докладніше
Лекція № 3
Професіограма майбутнього викладача української мови в контексті освітніх реформ

.10.2022 14:30 – 16:00

Докладніше
Лекція № 4
Навчання української мови в аспекті європейської кредитно-трансферної системи

.10.2022 14:30 – 16:00

Докладніше
Лекція № 5–6
Традиційні й інноваційні форми викладання циклу лінгвістичних дисциплін у вищій школі

.11.2022 14:30 – 16:00

Докладніше
Лекція № 7–8
Методи і прийоми вивчення української мови у вищій школі

.11.2022 14:30 – 16:00

Докладніше
Лекція № 9
Лекція з української мови: визначення, типології, функції

.11.2020 09:50 – 11:10

Докладніше
Лекція № 10
Методичні аспекти проведення різнотипних лекцій з лінгвістичних курсів у вищій школі

.11.2022 14:30 – 16:00

Докладніше
Лекція № 11
Методика підготовки та проведення лекції в закладі вищої освіти

.11.2020 14:30 – 16:00

Докладніше
Лекція № 12
Методика підготовки та проведення практичних і лабораторних занять у ЗВО

.11.2020 14:40–16:00

Докладніше
Лекція № 13
Методика підготовки й проведення семінарських занять, колоквіумів, консультацій

.12.2022 14:30 – 16:00

Докладніше
Лекція № 14
Методи контролю, обліку та оцінювання студентської успішності з лінгвістичних дисциплін

.12.2022 14:30 – 16:00

Докладніше
Лекція № 15
Асистентська практика – перший етап на шляху до самостійної і творчої діяльності мовників

.12.2020   09:50–11:10

Докладніше
Практичне заняття № 1
Модель випускника філологічних факультетів ЗВО України
Докладніше
Практичне заняття № 2
Загальні питання методики навчання української мови в ЗВО

.09.2020 08:20 – 09:40

Докладніше
Практичне заняття № 3
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх викладачів-філологів

28.09.2020  13:00–14:20

Докладніше
Практичне заняття № 4
Крок до професії: Алгоритм підготовки до навчального заняття

14.11.2020   08:20 – 09:40

Докладніше
Практичне заняття № 5
Практичне заняття № 6
Практичне заняття № 7

«Методика викладання української мови в ЗВО»

Консультації
з навчальної дисципліни


№ п/пТема ЛекціїДата/Час проведенняРежим Доступу
Консультація № 1
Графік і темарій дистанційного навчання з «Методики викладання української мови в ЗВОї»

14.09.2020 16:00 – 16.30

Докладніше
Консультація № 2
Індивідуальний план навчання для магістрантів-філологів у 2020–2021 н. р.

21.09.2020 16:00–17:00

Докладніше
Консультація № 3
Готуючись до іспиту з курсу «Методика викладання української мови у вищій школі»

22.11.2020   16:00–17:10

Докладніше
Консультація № 4
Тестові завдання відкритого типу для онлайн-іспиту з методики викладання української мови вЗВО

23.11.2020   16:00–17:10

Докладніше

Щиро Бажаю Успіхів!

Матеріали підготувала проф. Олена КУЛЬБАБСЬКА (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.