Кульбабська О.: Сертифікати про участь у конференціях і нарадах

Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи (В. Сухомлинський)


Гуманітарний аспект підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних процесів реформування освіти в Україні

Гуманітарний аспект підготовки молодших спеціалістів у контексті сучасних процесів реформування освіти в Україні

Науково-практична конференція закладів вищої освіти Чернівецької області (м. Чернівці, 24 січня 2019 р., коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).

Сучасні тенденції та аспекти викладача української філології

Сучасні тенденції та аспекти викладача української філології

Всеукраїнська науков0-практична конференція викладачів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста (Кривий Ріг, 28 березня 2018 р., КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради).

Теорія та практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування

Теорія та практика інноваційного розвитку сучасної освіти в контексті її реформування

І Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Дніпро, 21 березня 2019, КЗВО «Дніпровський педагогічний коледж ДОР»).

Модернізація освітньої діяльності викладача української філології ВНЗ І–ІІ ступенів акредитації на основі запровадження новітніх технологій

Модернізація освітньої діяльності викладача української філології ВНЗ І–ІІ ступенів акредитації на основі запровадження новітніх технологій

Всеукраїнська нарада викладачів української філології вищих навчальних закладів І–ІІ ступенів акредитації (Полтава, 06 квітня 2017 р., Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).

Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа для успішної самореалізації майбутнього фахівця-інноватора

Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід у процесі викладання дисциплін української філології як основа для успішної самореалізації майбутнього фахівця-інноватора

Всеукраїнська нарада-тренінг членів обласних методичних об’єднань викладачів української філології І–ІІ ступенів акредитаціїта провідних фахівців галузі (Біла Церква, КВНЗ КОР „Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж” Київської області, 7–9 червня 2017 р.).

Інтеграція вищої освіти в Україні та Європі

Інтеграція вищої освіти в Україні та Європі

Міжрегіональна нарада (м. Львів, 25–26 квітня 2018 р., Львівський техніко-економічний коледж, Національний університет «Львівська політехніка»).

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: сутність, проблеми, перспективи та досвід викладачів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку молодшого спеціаліста

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: сутність, проблеми, перспективи та досвід викладачів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку молодшого спеціаліста

Науково-практична конференція (Чернівці, 10 травня 2018 р., Міністерство освіти і науки України, Рада директорів закладів вищої освіти Чернівецької області).

Виклики часу: модернізація змістового, технологічного, ціннісного компонентів під час викладання дисциплін у коледжі

Виклики часу: модернізація змістового, технологічного, ціннісного компонентів під час викладання дисциплін у коледжі

Всеукраїнська нарада-тренінг голів обласних методичних об’єднань викладачів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів (Кам’янець-Подільський, 17–19 жовтня 2018 р., Кам’янець-Подільське відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права).

Інтеграція особистісно-орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти

Інтеграція особистісно-орієнтованого підходу в систему компетентнісної освіти

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (Чернівці, 28 січня 2021 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю) (Тернопіль, 06 листопада 2020 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).

Інфомедійна грамотність як важливий складник професіоналізму вчителя

Інфомедійна грамотність як важливий складник професіоналізму вчителя

Вебінар (29 грудня 2020 р. за підтримки IREX in Ukraine та МОНУ, організатори освітньо-дослідницького центру «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка). Поклиння на матеріал: https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/451-shcho-infomediina-hramotnist-de-media-vchytelskyi-kampus-koly-29122020

Інфомедійна грамотність: валізка вправ для словесника

Інфомедійна грамотність: валізка вправ для словесника

Вебінар (04.01.2021 р., за підтримки IREX in Ukraine та МОНУ, організатори освітньо-дослідницького центру «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка).Поклиння на матеріал: https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/453-formula-uspishnoi-infomediinoi-komunikatsii-ya-vy-my-z-vamy

Як взяти участь у конкурсі у конкурсі методичних розробок з інформаційним компонентом

Як взяти участь у конкурсі у конкурсі методичних розробок з інформаційним компонентом

Вебінар (09.01.2021 р., за підтримки IREX in Ukraine та МОНУ, організатори освітньо-дослідницького центру «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка). Покликання на матеріал: https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/452-swot-analiz-infomediina-hramotnist-valizka-vprav-dlia-slovesnyka
 Програмами конференцій, нарад (2021 рік)

✍️ Всеукраїнська науково-практична конференція  (з міжнародною участю) «ІНТЕГРАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМУ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ» (Чернівці, 28 січня 2021 р.). – Програма конференції – у PDF-файлі:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

✍️ ІV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: європейський та національний досвід» (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 14-15 травня 2021 р.). – Програма конференції – у PDF-файлі:

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

✍️  ХІV Міжнародна наукова конференція «СЕМАНТИКА МОВИ І ТЕКСТУ» (Івано-Франківськ, 23–24 вересня 2021 р.).

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

✍️ Студентська науково-практична  онлайн-конференція «НАСТУПНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ В КОНТЕКСТІ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 8 квітня 2021 р.) 

ЗАВАНТАЖИТИ PDF


 Фотозвіти, актуальна інформація про участь у наукових і науково-методичних форумах

01.11.2019 1

01.11.2019 2

01.11.2019 4

01.11.2019 7

 ✍️ Всеукраїнська нарада-тренінг викладачів української філології «МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ» (5 квітня 2017 року на базі Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого). – URL:  https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/62-vseukrajinska-narada-vikladachiv-ukrajinskoji-filologiji-v-poltavi

✍️ Всеукраїнська нарада-тренінг «ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА І КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ДЛЯ УСПІШНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ІННОВАТОРА» (Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж, 07–09 червня 2017 р.). – URL: https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/105-filologi-ukrajini-obgovorili-na-kijivshchini-aktualni-pitannya-suchasnogo-navchalnogo-protsesu

✍️ Нарада-тренінг обласного методичного об’єднання викладачів української філології закладів вищої освіти Чернівецької області «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ; ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ» (Чернівці, 24 листопада 2017 р. ). – URL: https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/147-u-chernivtsiakh-vidbulosia-zasidannia-oblasnoho-metodychnoho-obiednannia-vykladachiv-ukrainskoi-movy-ta-literatury

✍️ Чернівецька синергія: Управління освіти Чернівецької міськради й Університет імені Юрія Федьковича обговорили перспективи організації педагогічної практики студентів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 02 листопада 2019 р.) – URL:  https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/274-chernivetska-synerhiia-upravlinnia-osvity-miskrady-i-universytet-imeni-yuriia-fedkovycha

✍️ Презентація фінського проєкту «НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ» («Learning together») // Фінські уроки: Основне джерело натхнення – у взаємонавчанні (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 06 червня 2019 р.) – URL:  https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/250-finski-uroky-osnovne-dzherelo-natkhnennia-u-vzaiemonavchanni

✍️ Усеукраїнська онлайн-нарада «ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗА УМОВ УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ» (Чернівці, 10 грудня 2020 р.). – URL:  https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/449-useukrajinska-onlajn-narada-yak-platforma-dlya-profesijnogo-dialogu-goliv-oblasnikh-metodichnikh-ob-ednan-vikladachiv-ukrajinskoji-filologiji-zakladiv-fakhovoji-peredvishchoji-osviti

✍️  Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ» (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 06 листопада 2021 р.). – URL: https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/497-aktualni-problemy-linhvodydaktyky-v-suchasnomu-ukrainskomu-seredovyshchi

✍️  Всеукраїнська науково-практична конференція  (з міжнародною участю) «ІНТЕГРАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМУ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ» (Чернівці, 28 січня 2021 р.).  – URL: https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/486-osvitni-trendy-vyshchoi-osvity

✍️ Студентська науково-практична конференція «НАСТУПНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ В КОНТЕКСТІ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ» (08 квітня 2021 р., Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка).  – URL: https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/495-naukova-spivpratsia-studentiv-zakhidnoi-ukrainy

✍️ VІІІ обласна учнівська науково-практична онлайн-конференція «БУКОВИНСЬКИЙ КРАЙ ОЧИМА ЮНИХ НАУКОВЦІВ» (Буковинська Мала академія наук учнівської молоді, 09 квітня 2021 р.). – URL: https://kulbabska.com/news/bmanum/480-bukovyna-u-fokusi-aktualnykh-doslidzhen-iunykh-naukovtsiv

✍️ Презентація колективної монографії «СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ», присвячено світлої пам’яті доктора філологічних наук, професора Володимира Ярославовича МЕЛЬНИЧАЙКА / за ред.  Е. Палихати, О. Петришиної. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 352 с. (08 квітня 2021 р., Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка).   – URL: https://kulbabska.com/news/aktualni-novyny/507-prezentatsiia-monohrafii-prysviachenoi-svitloi-pamiati-profesora-volodymyra-melnychaika

 

Авторизуйтесь на сайті щоб мати можливість залишити коментар

ORCID: 0000-0002-1858-9269

ORCID (англ. Open Researcher and Contributor ID) — єдиний міжнародний реєстр учених для коректного цитування статей.

Researcher ID: C-2286-2017

ResearcherID – ідентифікатор ученого (дослідника), що дає змогу формувати список власних публікацій.

Google Scholar

Академія Google (англ. Google Scholar) - безкоштовна пошукова система за текстами наукових публікацій.